รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 22 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>