ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>