รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ ชาวต่างชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 กันยายน 2560 
อ่านรายละเอียด >>>