รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจาย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 กันยายน 2560

อ่านรายละเอียด >>>