รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>