รับสมัครพนักงานประจำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 15- 20 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>