รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคงเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>