รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560  อ่านรายละเอียด >>>