ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม >>>