ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สังกัด ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>