รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>