ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งล่ามภาษามือ สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>