ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ อ่านรายละเอียด >>>