ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ อ่านรายละเอียด >>>