รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พ.ย. 2560 อ่านรายละเอียด >>>