รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560  อ่านรายละเอียด >>>