ด้วยมหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<