ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน  เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายสาธารณูปโภค  กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา  ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<