รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดดังนี้ >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<