รับสมัครเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>