รับสมัครพนักงานประจำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา อ่านเเพิ่มเติม >>>