รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา อ่านรายละเอียด >>>