รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ครั้งที่ 2/2561  ตำแหน่ง บุคลากร  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือกและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 27 เมษายน 2561 อ่านเพ่ิมเติม >>>