ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งบุคลากร สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>