รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 2 อัตรา  ตั้งแต่ วันที่ 7 ถึง 11 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>