รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>

ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา 1/2561 เมือวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>