ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายกิจการพิเศษ กองกลางสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบข้อเขียนใน วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอีดย >>>