ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>