รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561 อ่านรายละเอียด >>>