ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนเคมีอินทรีย์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Download PDF Button