ประกาศหมาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจ ตำบลเกาะแก้ว  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Download PDF Button