- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำชุดนักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) >>> Download

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา >>> Download