- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำชุดกีฬานักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด >>>Download
- ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างจัดทำชุดกีฬานักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด >>>Download
- ขอบเขตของงานจ้างจัดทำชุดกีฬานักศึกษา >>>Download