- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (รายการค่าครุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง)
001 download pdf
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (รายการค่าครุภัณฑ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
001 download pdf