ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมมิจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรีนยอเนกประสงค์และปฏิบัติการ  Download
2. ขอบเขตของงานจ้าง Download
3. รายการประกอบหมวด Download
4. ปร.-4-5-6-_ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ Download
 
แบบอาคารโซน A - 1 Download
แบบอาคารโซน A - 2 Download
แบบอาคารโซน A - 3 Download
แบบอาคารโซน A - 4 Download
แบบอาคารโซน A - 5 Download
แบบอาคารโซน A - 6 Download
แบบอาคารโซน A - 7 Download
 
แบบอาคารโซน B - 1 Download
แบบอาคารโซน B - 2 Download
แบบอาคารโซน B - 3 Download
แบบอาคารโซน B - 4 Download
แบบอาคารโซน B - 5 Download
แบบอาคารโซน B - 6 Download