สอบราคาจ้างปรับปรุงที่จอดรถศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์
รายละเอียด >>>
รายการประมาณราคา ปรับปรุงที่จอดรถศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว รายละเอียด >>>