ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงเครืองคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน
รายละเอียด >>>