ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  ขนาด 250-300 นิ้ว ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอีย >>>