1. ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา อ่านรายะเอียด >>>