ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  อ่านรายละเอียด >>>