ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียด >>>