ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียด >>>

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อ่านรายละเอียด >>>