สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  วันที่ 12เดือนธันวาคม พ.ศ.2560  รายละเอียด >>>