สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 12  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  อ่านรายละเอียด >>>