สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 รายการค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง วันที่ 14 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม >>>