ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคา อ่านเพิ่มเติม >>>

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อ่านเพิ่มเติม >>>