คณะทำงานกำหนดมาตรการ กลไก และวางระบบการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง อ่านรายละเอียด >>>

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>