ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 อ่านรายละเอียด >>>