ข่าวประชาสัมพันธ์


2021 10 08 9 08 48


Download ​เอกสารเพิ่มเติม


ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 Download
คำสั่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
ปฏิทินกำหนดการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
แบบประวัติ ผลงานและนโยบายของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download

 


สามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 411-0-91473-6
ชื่อบัญชี "กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด"


000

002

2021 09 21 16 19 15

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล โทร 043 556 004


เว็บไซต์ : https://academic.reru.ac.th/2020/Home.php
 
Facebook : 
https://www.facebook.com/academic.reru

สมัครได้ที่ 
https://admission.reru.ac.th/


002


004


003


 


001 download pdf001 download pdf


1. RERU มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา
     - พร้อมลดค่าเล่าเรียนและค่าทำเนียมการศึกษา 50% ตามมติ ครม.
     - ยกเว้นค่าปรับทุกรายการ ตลอดปีการศึกษา 2563 - 2564 
     - ปีการศึกษา 2564 แบ่งชำระค่าทำเนียมการศึกษาออกเป็น 2 งวด
     - ลดค่าหอพัก 10%
     - ขยายเวลาชำระค่าทำเนียมการศึกษา
     - ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
     - ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน / ทุนอาหารกลางวัน


2. RERU ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
     - ขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษากลุ่มเสี่ยง
     - จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และผสมผสาน (Hybrid Learning) ตามแต่สถานการณ์
     - จัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ทุกคน และติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล
     - ดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัย จัดพื้นที่เฝ้าระวัง อุปกรณ์คัดกรองควบคุมโรค
     - ประสารงานดูแลนักศึกษาที่กลับจากพื้นที่สีแดงเข้มตามาตรการจังหวัด


3. RERU ช่วยเหลือสังคม
     - จัดตั้ง "โรงพยาบาลสนามราชภัฏร้อยเอ็ดเสลภูมิ" รองรับผู้ป่วย จำนวน 208 เตียง ให้กับชาวร้อยเอ็ด
     - โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 พร้อมสร้างทักษะใหม่ จำนวน 200 ตัตรา ใน 10 ตำบล
     - จัดทำหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายแอลกอฮอล์เจลในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนและจังหวัด
     - ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน

2021 08 03 9 34 02

001 download pdf


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

640727 covid19 16

ประกาศจากฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

           เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ฝ่ายการเงิน ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ดำเนินการ ดังนี้ 


นักศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเอกสารต่างๆ ตาม เพจฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งสลิปการโอนชำระเงินมายังข้อความ (Inbox) ของฝ่ายการเงิน และฝ่ายการเงินจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินตามรายการที่ท่านแจ้ง

     ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด
     ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
     เลขที่ 411-6-076287

มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทาง แฟนเพจฝ่ายการเงิน หรือ โทร. 043 556 005


เอกสารชุดเบิกทุกงบประมาณ, เอกสารบันทึกตัดยอดประมาณการขอนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง, ค่าตอบแทนฒ รายงานการใช้จ่ายในการไปราชการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการส่งเอกสารที่ฝ่ายการเงินจัดเตรียมไว้ด้านนอก


ฝ่ายการเงิน ขออภัยในความไม่สะดวก
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 043 556 005

001 download pdf


001 download pdf


001 download pdf


001 download pdf


001 download pdf


Download
001 download pdf