ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คุณสมบัติและวิธีการสนนหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 001 download pdf
ปฏิทินกำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวอทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 001 download pdf
แบบฟอร์ม แบบประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนาคณะ ของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 001 download pdf
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณครุศาสตร์ 001 download pdf
(แก้ไขเพิ่มเติม) ปฏิทินกำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 001 download pdf

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คุณสมบัติและวิธีการสนนหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 001 download pdf
ปฏิทินกำหนดการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ มหาวอทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 001 download pdf
แบบฟอร์ม แบบประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนาคณะ ของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ 001 download pdf
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ 001 download pdf

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 001 download pdf
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 001 download pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2560 001 download pdf
แบบเสนอชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเอกสารประกอบ 001 download pdf
ใบสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเอกสารประกอ 001 download pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ โทร 043-556-006